vin Kon. Zoölogisch Botanisch Ge- 22. Verslag van Curatoren van het Gymnasium. 23. Verslag van den Raad van Bestuur der Academie van Beeldende Kunsten. 24. Verslag van het Burgerlijk Armbestuur. 25. Nota betreffende het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 26. Verslag van het Bestuur der Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse. 27. Verslag van spijsuitdeelingen. 28. Verslag van liet bestuur der ’s-Gravenhaagsche Volks gaarkeukens. 29. Verslag van de Haagsche Maatschappij voor Kosthuizen. 30. Tabellen van de instellingen ter voorkoming van armoede: I. Bank van Leening met een verslag van Commissarissen over die instelling. II. Hulpbanken. III. Spaarbanken. 31. Nota betreffende het nootschap. 32. Verslag van de afdeeling ’s-Gravenhage der Vereeniging tot Bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid. 33. Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 34. Commissie van beheer over het Ge meentemuseum. 35. Verslag betreffende de Brandweer. 36. Verslag van de Nederl. Bell Telephoonmaatschappjj. 37. Verslag van den tijdelijken Inspecteur ter bestrijding der cholera. 38. Namen der hoofden, onderwijzers en onderwijzeressen, werkzaam aan de openbare lagere scholen en aan de Gemeentelijke bewaarscholen, naar volgorde van be noeming.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 6