b I 33 Bijlage V. FAILLISSEMENTEN. 1 Naaima be 5 27 3 5 3 4 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 20 Kooplieden in bakkersfour Door de Arrondissementsrechtbank alhier werden in 1902, wat de gemeente ’s Gravenhage betreft, uitgesproken 153 faillissementen, waarvan 7 te Scheveningen. 50 faillissementen werden weder opgeheven. Rehabilitatiën hebben niet plaats gehad. De beroepen en bedrijven der in 1902 gefailleerden waren, voor zoover zulks was na te gaan nituren Kruideniers. Manufacturiers Meelhandelaars Melkhandelaars Meubelmakers. Modistes NI. Vennootschappen Onderwijzers Officieren Pensionhouders Pikeur Reizigers. Rij wielfabrikanten Sigarenfabrikanten Sigarenhandelaars I Smeden Spekslagers. 4 3 I 1 1 1 1 1 2 13 2 4 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Steenhouwers I Timmerlieden I Tuinlieden i Vischverkoopers I Winkeliers Verschillende andere roepen Zonder beroep. 1 Aannemers Ambtenaren Bakkers Bloemisten Boekdrukkers Boekhandelaars Bouwondernemers Commissionairs Controleurs Dansonderwijzers Decorateurs Drogisten Fabrikanten Gaianteriewinkeliers Glasschilders Handelaren in Muziekin strumenten Handelaren in chines Handelsagenten Handelsbedienden Huisschilders Journalisten Kappers Kellners Kleermakers Koekbakkers Kofi&ehuishouders 50 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 1 1 1 1 1 1 1 1 Aantal 15 1 Aantal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 700