34 1. Casparus Streso Anhaltinus. Borstbeeld, naar voren ziend, in ovaal. Gemerkt M. Lengele pinxit (M. en L. als monogram) Theod. Mathon, Sculp., Casprs. Doll execudit; met vierregelig Latijnsch onderschrilt. Beroepen van Monster 10Februari 1638 en bevestigd 11 April d. a. v. te ’s-Gravenbage, aldaar overleden 27 Mei 1664. 2. Daniël de LobeU. Borstbeeld, naar voren ziend, in ovaal met fraaien rand. Gemerkt A. v. Zylvelt fecit, met adres van Johannes Tangena en vierregelige onderschriften in Latijn en in Nederlandsch van 0. L. B. M.; het laatste luidt: ,Dus toond de Kunst een schets van ’tWesen van LobeU .Maar kan noch zal zijn Geest vertoonen oyt soo wel „Als Hy dien heeft vertoond wanneer zijn stem soo schel „Vertoonde van den Stoel den Geest van Daniël.” Geboren te 's-Hertogenbosch tusschen 1636 en 1638; Pre- kant te Crèvecoeur 1663, te Heusden 1668, te ’s-Hertogen bosch 1674, beroepen te ’s-Gravenhage 13 Maart 1676, bevestigd 17 Mei d. a. v., aldaar overleden 31 Maart 1687. 3. Jacob de Kempen aer. Bedienaar des Heiligen Evangeliums Tot ’s-Gravenhage. Borstbeeld naar links, in ovaal medaillpn. Gravure. Beroepen van Haarlem 26 Maart 1706 en bevestigd 25 April d. a. v. te ’s-Gravenhage, aldaar overleden den 3 April 1726. 4. Petrus Nieuwland. Borstbeeld naar links, in ovaal. Teekening van of vermoedelyk naar B. Bolomey, 1789. (Zie Verslag 1901). Beroepen van Haarlem 20 September 1757 en bevestigd 20 November d. a. v. te ’s-Gravenhage. Emeritus verklaard den 5 September 1794. Overleden alhier 30 September 1795. 5. Isaak Johannes Dermout. Hofprediker. Borstbeeld naar links. Zwarte kunst voor alle letter. Geboren te Hoorn 31 Januari 1777. Beroepen van Zutphen 2 November 1804 en bevestigd te’s-Gravenhage 15 April 1805. Emeritus verklaard 1 Juli 1848. Overleden alhier 22 Oct. 1867. 6. Christiaan Leonardus van den Broek. Borstbeeld naar links, in medaillon, gemerkt H. W. Gaspari del., J. W. Gaspari, sculpt. Geboren te ’s-Gravenhage 1783. Predikant te Berkenwoude 1806, te Dordrecht 1811, te ’s-Gravenhage beroepen 17 Februari 1814 en bevestigd 5 Juni d. a. v. Emeritus verklaard den 1 Juli 1849, overleden 17 Augustus d. a. v. alhier. 7. Dirk Molenaar. Ten hal ven lyve naar links. Gemerkt J. H. Hoffmeister, Dec. 1854. Steendruk van E. Spanier, lithf. van Z. M. ’s-Hage (’s-Gravenhage); op Ghineesch papier met facsimile der handteekening. 6 VEKSLAG GEMEENTEMUSEUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 706