1 i 34 7 I I fff [if Geboren te Amersfoort 28 Januari 1786, beroepen van Middelburg 28 Februari 1822 en bevestigd te ’s-Gravenhage 9 Juni d. a. v. Overleden alhier 9 October 1865. 8. Jan Moll Jbzn. Kniestuk naar rechts, zittende houding. Steendruk van J. D. Steuerwald, met adres van M.J. Visser. Op Chineesch papier met facsimile der handteekening. Geboren te Enkhuizen 9 Februari 1798; beroepen van Deventer 17 December 1829 en bevestigd te ’s-Gravenhage 6 Juni 1830. Emeritus verklaard 1 Mei 1888; overleden alhier 4 October 1891. 9. Theodorus Cornells Reinier Huydecoper. Ten halven lijve naar links, in ovaal. Gemerkt N. J. W. de Roode. Steendruk van de Wed. E. Spanier en Zn., adres van B. J. Dona Pieck, 's-Hage (’s-Gravenhage); met facsimile der handteekening. Geboren te Hoorn 13 Februari 1805; beroepen van Zutphen 31 October 1837 en bevestigd te ’s-Gravenhage 1 Juli 1838. Emeritus verklaard 1 October 1865. Overleden alhier 10 Januari 1866. 10. Cornells Eliza van Koetsveld. Borstbeeld naar links. Staalgravure gemerkt D. J. Sluyter, Sculp., met facsimile der handteekening. Geboren te Rotterdam 24 Mei 1807. Predikant te Westmaas 3 October 1830, te Berkel en Rodenrijs 1835, te Schoonhoven 1838, beroepen 16 November 1848 en bevestigd 22 April 1849 te ’s-Gravenhage; Hofprediker van Z. M. Koning Willem III, overleden 4 November 1893. 11. Roelof Bennink Janssonius. Theol. Doctor. Kniestuk in zittende houding naar links. Staalgravure gemerkt A. J. Ehnle, del. W. Wehrmeyer, Sculps. Met facsimile der handteekening. Geboren te Groningen 9 April 1817. Beroepen van Arnhem 9 October 1849 en bevestigd te ’s-Gravenhage 28 April 1850. Overleden aldaar 9 December 1872. Op de veiling W. P. van Stockum en Zn. April 1902: 12. Eene teekening in Oost-Indische inkt. Bloemententoon stelling in het gebouw der Academie van Beeldende Kunsten alhier. Gemerkt C. R.(ochussen). Vermeld onder n°. 98 a zjjner werken. 18. Kermisaankondiging van C. Siesenis en zijn groot Hol- landsch Schouwtooneel van Chineesche schimmen en mario netten. Gedrukt stuk. 14. Eene verzameling gelegenheidsstukken (gedichten, feest zangen, afbeeldingen), in Maart 1854 uitgegeven bij de ont hulling van het standbeeld voor Koning Willem II, op het Buitenhof. 24 stuks. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 707