8 15. Gedicht. „Wellekomst aan Z. K. Majesteit van Groot- Brittanje, in Holland geland den 31 Januari 1691.” Intrede in den Haag. Gedrukt stuk, geteekend M. v. d. Daff. 16. Prent. Zwarte kunst. „Haar Doorlugtige en Koninklijke Hoogheden Willem en Anna, Prins en Princesse van Oranjen en Nassau.” De Prinses in zittende, de Prins in staande houding. Beiden kniestuk, naar voren ziend. Op één blad, gemerkt J. Faber Londini fecit P. van Dyk Pinxt. 17. Gravure. (Zie Muller 2534). ,D XVII Provinciën met de Aengr. landen en steden als Munster, enz.” Kaart waarop tevens gedrukt zijn in medaillon, een randschrift .Haeghse vreugdevuren ontst(oken), den 14 Maert 1674” (Vrede van Westminster) en 10 portretten. 18. Gravure. (Zie Muller 1494). „Justitie van eenige Armi- niaensche verraders, geschiet in ès-Gravenhaech en tot Leyden”. (Samenzwering van Reinier Heer van Groeneveld, zoon van Joan van Oldenbarnevelt, e. a. tegen Piins Maurits, 1623). 19. Gravure door H. Hondius. (Zie Muller 1486). „Tweede Basuyne en ’t Boesdoensheijlige Wraeckspiegel,” enz. (als n". 18). Hierop afgebeeld een gedeelte der gebouwen van het Binnenhof. 20. Portret van Joh. Brandt, Remonstrantsch Predikant alhier, van 1684—1698; geboren te Nieuwkoop 6 Juli 1660, overleden te Amsterdam, 13 Januari 1708. Zwarte kunst, gemerkt Pet. Schenk met gedicht van D. van Hoogstraten. 21. Portret als voren. Gravure, gemerkt M. de W(ilde)met latjjnsch onderschrift van J. D. W. 22. Portret als voren. Gravure door J. Houbraken naar J. Lubiewettki, met gedicht van 01. Bruyn. In 1695 werd dezen predikant, den kansel in de Groote Kerk geweigerd, tot het houden eener rede op den dood der Gemalin van Piins Willem III. Zie Stemmen voor Waarheid en Vrede. 1900 bl. 776 en vlgg. 23. Twaalf portretten verschenen in het tijdschrift Woord en Beeld, Jaargang 1901. b. Geschenken: Van den Heer L. F. J. Rotteveel. 1. Twee photographieën der beelden Flora en Hercules, afkomstig uit den gevel van het in 1901 afgebroken huis Buitenhof n". 46, waarin vroeger werd gehouden het Hötei Keizershof, gebouwd door Doudyns, omstreeks de helft der 17® Eeuw. VERSLAG GEMEEKTEMCSEUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 708