:>4 1 Januari Te zamen 163.8392 H.A. Te zamen 42.3824 H.A. Te zamen 136.8253 H.A. 0.6295 H.A. 4.6829 37.0700 De opbrengst van de gehouden ondershandsche ver pachting over 1902 bedroeg f 3759,58 en die van de gehouden openbare verpachting f 19220 per jaar. De volgende landerijen waren ten deele openbaar en ten deele ondershands verpacht wei- en hooiland in den Veen polder weiland in den Zusterpolder de Oostduinen teelland weiland den Noordpolder Onder bovenstaande perceelen zijn begrepen de na volgende in den loop van het jaar, ged. tot 31 Decem ber 1902. ged. tot 31 December 1903, ged. tot 31 December 1904 en ged. tot 31 December 1905, ten deele opnieuw en ten deele voor het eerst, ondershands verpachte perceelen wei- en teelland: in den Veen- en Binckhorstpolder de Oostduinen den Noordpolder aan het Bestuur der W ij k v e r e e n i g i n g „Pniël” een lokaal in de Gemeenteschool aan de Amalia Van Solmsstraat, van 1 Januari 1902 tot 31 December d. a. v., voor f 15. en Binckhorst- 11.3763 H.A. 8.6805 13.6538 9.1730 De navolgende oppervlakten wei- en teelland, waar van de pacht gedeeltelijk in den loop van het jaar en gedeeltelijk op 31 December verstreken was, werden voor den tijd van jaar openbaar verpacht: in den Veen- en Binckhorstpolder 11.4139 H.A. Zusterpolder8.2420 de Oostduinen13.2538 den Noordpolder103.9156 V V V 120.9556

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 70