fi ti I a. Openbare Geineentegebouwen. Keienstaal met ironing en loods aan de Lijnbaan. Een gedeelte der schutting werd vernieuwd: een afdak tot berging van palen en steigerhout werd aan de voorzijde afgeschoten. Raadhuis. Gedeelten zinkbedekking van platten boven de oude archiefzolders werden vernieuwd. Eén der archiefkamers werd in verband met de uit breiding van het personeel tot bureel ingericht. In de kantoren van den Gemeenteontvanger werden electrische schelgeleidingen aangebracht. 1°. Verschillende gebouwen. Groote of' St. Jacobstoren. Eenige stroppen en een veer van het carillon werden vernieuwd. De minuutwijzer van de wijzerplaat aan de Zuidzijde werd hersteld en beide wijzers dier plaat werden op nieuw verguld. B. Eigendommen bestemd voor den publieken dienst en openbare gemeentewerken. p 11 Bureelen Gemeentewerf met woningen, loodsen en werkplaatsen (inbegrepen de huizen Huygens- park 23 en Groenewegje 21 en 25). Een privaat met Amstelcloset werd gemaakt. Machinegebouw aan de Hoefkade. Tegen 4 ramen aan de buitenzijde werden vlecht- draadram en aangebracht. Machinegebouw aan de Lijnbaan. Aan de Lijnbaan werd, ten behoeve van de rioleering, aangevangen met het bouwen van een machine- en ketelgebouw, eene dienstwoning en een kolenloods (zie sub b 2°). i 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 71