34 10 Van den Heer E. v. d. Minne. 14. Photographs. Van Kinsbergenstraat Oostzijde, bij het Prins Hendrikplein. Van den Heer F. H. Crans, alhier. 15. Photographs. Toussaintkade richting Prinsenstraat voor de verandering in 1901. Van den Heer M. A. van Rhede van der Kloot, alhier. 16. Cops eener kaart van een gedeelte der gronden by den Soeten Inval en den Raamweg. Van Jhr. Mr. H. A. C. de la Bassecour Caan. 17. Lithographs in kleuren. Afbeelding van het Koninklyk Paleis in het Koordeinde, zooals dat in September 1898 was versierd vanwege de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Van den Heer F. N. van Diermen, te Arnhem. 18. Elf verschillende oude gravure» betrekking hebbende op ’s-Gravenhage. De meest belangrijke zijn a. Spotprent op de eedsaflegging van het Patriottisch Wapen- handelend Genootschap, 1787 (by Muller vermeld onder n“. 4917). b. Lyjkstatie van H. M. de Princes Douairière, 21 December 1675; alleen het eerste blad. (Muller 2578). c. Afbeelding van den tocht met den zeilwagen. Novbr. 1600. 3 bladen met adres van Hendrik Hondius (Mulder vermeldt onder n". 1157 het adres van Visscher). Van den Heer H. P. Bremmer, alhier. 19. 51 Photographieën t. w. 3 photographieën naar elk der schilderijen. Catalogus Nos. 336, 222, 276, 397, 50, 225, 44, 354, 11, 235, 103, 272, 300, 226, 63, 41 en 273. Van den Heer J. A. Lindo, alhier. 20. Zinnebeeldige prent, uit SciographiaCosmica per Danielem Meisneranus, Neurenberg. Van dit werk, in „Bulletin du bibliophile, 1842, genoemd„Géographie Co(s)mique” en ook „Géographie emblématique”, zijn verschillende drukken ver schenen tusschen 1623 en 1678. De prent geeft een gezicht op den Hofvijver en de gebouwen van het Binnenhof en het volgende versje: „So sehr war nie erzilrnet Gott „Er hats geholfen aus der Noht „Wer Thn gesucht mit ernsten Gebet, „Wie Noa in der Archen thet”. In den atlas bevinden zich 2 exemplaren van het prentje (Invs. Nos. 383, 384); een daarvan is gekleurd, Latijnsche opschriften geven den zin weder van het Duitsche versje, dat beiden missen. Het embleem is niet te verklaren, men is geneigd te denken aan eene zinspeling op den Allerheiligen- VERSLAG GEMEENTEMUSEUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 710