34 J De Commissie voornoemd, G. DE WIJS, Voorzitter. J. M. BOUSCHOLTE, Secretaris. Gaarne wordt gewag gemaakt van verschillende geschenken enz. die de verzamelingen in belangrijkheid doen winnen; daartegenover staat, dat het steeds moeiljjker wordt om die blijken van belangstelling in het Museum, eene zoodanige plaats te geven, dat niet alleen de gevers kunnen voldaan zijn, doch ook dat de bezoekers een juisten indruk zullen ontvangen, van de fraaie en belangrijke verzamelingen van kunst, en geschied- of oudheidkundige voorwerpen in het Gemeentemuseum van ’s Gravenhage. u, 13 VERSLAG GEMEENTEMUSEUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 713