35 2 Aan politieagenten en particulieren werden 176 premiën uitgekeerd als belooning voor eerste brandmelding. Eenmaal werd dit jaar de brandweer gealarmeerd voor een brand op een terrein, behoorende tot een der Rijks- gebouwen, namelijk voor een brand in een partij krullen op een open terrein bij het Rijksarchiefgebouw, welke met eenige emmers water gebluscht werd. De tijd, benoodigd vóórdat de eerste hulp na ontvangst der brandmelding bij den brand aanwezig was, heeft gemid deld dit jaar voor ’s-Gravenhage 73 minuut bedragen. Voor de dicht bij kazerne of post gelegen wijken is dit tijdsver loop korter, voor de verder afgelegen wijken soms aanzien lijk langer. Voor Scheveningen kan dit tijdsverloop niet bepaald wor den, wijl aldaar bij brand het geheele personeel, wegens de zeer geringe getalsterkte, uit moet rukken, niemand dus achterblijft om eenig nader bericht te ontvangen en dienten gevolge de gelegenheid om tydsopname te doen geheel ontbreekt. VERSLAG BRANDWEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 715