5 I ïl ii 35 I 6 1 24 70 42 226 71 I Zeestraat en I Schoorsteenbranden Kleine binnenbranden Zware Uitslaande branden Buitengewone branden 11 2 I 4 4 19 38 2 5 1 l 55 120 12 15 24 15 41 5 4 5 3 8 8 22 3 2 I él De denkbeeldige lijnen, welke de gemeente in vier kringen verdeden, moeten gedacht worden te zijn getrokken van uit het Raadhuis: a. door Westeinde en Loosduinscheweg; b Prinsestraat, Prinsessewal, Hoogewal, Oude-Scheveningscheweg c. Gravestraat, Buitenhof, Lange Vijverberg, Korte Voor hout en straatweg naar Leiden d. Veenestraat, Wagenstraat Bierkade, Voorburgstraat en Geldeloozepad. Kring I omvat het gedeelte, begrensd door de lijnen a en b. II b c. JII (i (l. IV c d. Bij kring Scheveningen behoort ook de omgeving der Witte Brug. VERSLAG BR AN DWEER I. II. III. IV. Totaal. KRING. 19 BLVHCHMIDPÏLEX. HI 1 15 j 12 55 ',120 3 I Staat aangevende in welk gedeelte der Gemeente de branden hebben plaats gehad. ui 9 10 Scheve- i ningen. 5 3 5 6 1 1 2 3 3 1 4 45 3 I) 130 9 2 1 12 9 8 1 4 45 3 i 6 Binnen branden. N met den ramoneur. stootijzers. w V 2 stralen w ramoneur en stootijzers. kleine middelen (emmers, dweilen, zand enz.) 1 kleine gummislang op de huiswaterleiding. 1 straal van handspuit. 1 en 1 straal waterleiding- l waterleiding. 2 stralen S 24 226 Gebezigde blusehmlddelen gedurende het jaar 1902.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 719