35 8 Paarden. aangekocht voor gemiddeld f 92,— per 1000 KG. eene belooning, bestaande in een zilveren medaille en f27, voor het opwekken der levensgeesten by een drenkeling; de brandwacbts J. Gryp, H. A. Meijler en G. Palmen ontvingen van diezelfde maatschappij ieder f 10,50 als belooning voor het opwekken der levensgeesten by een man, welke zy bewusteloos in een met rook gevulde kamer aangetroffen hadden. Een der hoofdbrandwachten bleef belast met het toezicht op de bluschmiddelen in de Rijks- en Gemeentegebouwen. beenen f 140,- Gedurende 18 dagen moest op last van den veearts een der paarden wegens neusb'oedingen in de weide. Bij ontstentenis van reservepaarden werd ter voorziening in den dienst tijdelyk een der paarden van de Gemeentereiniging by de brandweer gedetacheerd. Een paard werd wegens chronische lymphengitus der achter- voor den brandweerdienst afgekeurd, verkocht voor en een nieuw paard voor f 500,— aangekocht. r 31,90 73,79 6,20 1000 1000 HL. Kleeding, wapens en nachtleger. De leveranciers van kleeding voldeden aan hunne verplich ting. 34,90 21,90 78- 7,- 1 Juni tot 1 November werd wegens te hooge aanbestedingsprijzen de haver per leveryig 1000 KG. 1000 1000 HL. 1000 KG. 1000 HL. Bij aanbesteding werd geleverd van 1 Januari tot 1 Juni: hooi door Johs Vermeulen en Zn. voor f 51,90 per 1000 KG. stroo L. Drinkwaard haver B. J. Kruijswijk paardenboonen door J. Blonk van 1 Juni tot 1 November: hooi door Johs. Vermeulen en Zn. stroo K. Asberg en Co. paardeboonen door J. Blonk van 1 November tot 31 December hooi door G. M. v. d. Kuylen stroo L. Drinkwaard haver J. Blonk paardeboonen J. Blonk Gedurende het tijdvak van 37,45 34,- VERSLAG BRANDWEER. n r> n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 721