I 35 9 vervoer van den Op 31 December waren in het magazijn voorradig: 44 werkbroeken, 29 werkkielen, 15 bedzakken, 15 hoofd kussens, 50 dekens, 35 lakens, 13 bijlen, 15 gordels. Gebouwen. Aan de gebouwen hadden geene uitgebreide reparation of veranderingen plaats. Zij zijn in goeden toestand, met uit zondering van het inwendige van het in 1898 aangekochte perceel Juffrouw Idastraat. De gasleiding in de remise van het Centraal-Station, dienende tot verwarming der stoomspuitketels bij vriezend weer, werd in een ondergrondsche veranderd. Materieel. Het materieel onderging dit jaar geene verandering. De ketels der stoomspuiten werden geregeld door of van wege den Ingenieur van het stoomwezen onderzocht en in orde bevonden. Het volgende materieel is in dienst: Voor de vrijwilligers: te 'sGravenhage 6 handspuiten. te Scheveningen 2 b. voor de politie en militairen 11 handslangen wagens. c. voor het vaste corps: 1 In het Centraal-Station 3 eènpaards vierraderige slangenwagens. 1 handspuit op wagen. 2 tweepaards stoomspuiten. 1 eenpaards dienstrytuig (voor Commandant.) 1 afrij brik. aantal paardenvier. 2°. Op post Daguerrestraat: 1 eenpaards vierraderige slangenwagen. 1 handspuit op wagen, aantal paarden: één. 3°. Op post Scheveningen: 1 handslangenwagen. 1 tweepaards stoomspuit. aantal paarden: geen. VERSLAG BRANDWEER. a

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 722