35 10 van 2' 3132 van 2'/2” en l'/2”. 7444 M. slang voor brandblussching en 440 M. oefenings- slang. daarenboven nog eene reserve van 225 M. linnenslang van 1'//’voor de binnenbrandkranen in de Gemeentegebouwen. Brandkranen en Brandputten. Het aantal brandkranen in de publieke straat werd met 110 stuks vermeerderd en bedroeg op 31 December dus 1910 stuks. Het aantal binnenbrandkranen in de Gemeentegebouwen onderging geene verandering en bedraagt alzoo 110 stuks. Op de brandkranen in de Rijks- en Gemeentegebouwen met daarbjj behoorende slangen en straalpijpen werd voort durend toezicht gehouden. Het aantal brandputten, sijsteem Stang, onderging geene verandering en bedraagt 55 stuks. Het aantal der open brandputten, n.l. dezulke welke door middel eener buisleiding in verbinding staan met het gracht water, bleef hetzelfde n.l. 23. De verbetering der buisleiding van sommige dezer putten, over wier onvoldoende capaciteit in het jaarverslag van 1900 sprake was, had voor een gedeelte plaats. Daar deze verbete- Bij de brandspuiten der vrijwilligers: 60 M. leerenslang van 1’.,”. 180 linnenslang met gummivoering van 1 30 van <32 2,/.J Dus totaal 60 M. leerenslang van 1 ,/1”. 4252 linnenslang met gummivoering van 1 */2 en 3' De beschikbare hoeveelheid slangen bedroeg op 31 Decem ber in het Centraal Station 200 M. linnenslang met gummivoering van 3'/<”. 2452 2',.”. 774 440 van 2'/2”. Oefeningsslang van 21/.”. In de post Daguerrestraat 540 M. linnenslang met gummivoering van 2'/,”. 176 van 2'M”. In de post Scheveningen 286 M. linnenslang met gummivoering van 2' 606 van 21.,”. Op de slangenwagens der politie én militairen: 594 M. linnenslang met gummivoering van 814 van 2»/a”- VERSLAG BRANDWEER. 2‘//’ i 4 Uil V ï-4 I O

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 723