35 i 11 I I ring echter in verband met rioleeringswerken het midden gedeelte en niet den aanvang der buisleiding gegolden heeft, heeft zij nog geen invloed kunnen uitoefenen op de capaciteit der putten. ’s-Gravenhage, 10 Februari 1903. De Commandant der Brandweer, E. G. Wickers. Brand weerteleg raaf. Ook dit jaar kwamen verscheidene storingen in de brand- weertelegraaf voor, vele daarvan waren een gevolg van den slechten toestand, waarin de bij den aanleg gebruikte lood kabel verkeert. Ruim 2400 M. van dezen kabel werd door guttapercha kabel vervangen. De bovengrondsche lijn tusschen Witte Brug en Politie-post Zeebad werd geheel vernieuwd. Een particuliere schel werd geplaatst op het terrein der Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij en aan het kabelnet aange sloten. Het circus Schumann te Scheveningen werd tydens den duur der voorstellingen door middel eener brandschel met bovengrondsche geleiding aan het telegraafnet aangesloten. De totale lengte van hèt telegraafnet bedroeg op 31 Dec. 78204 M. kabel ondergronds en 3437 M. draad bovengronds. In het net liggen 17 brandweer- en politie-stations, waar 16 Morse-toestellen ingebruik zijn, bovendien: 75 buitenbrandschellen, 9 binnenbrandschellen, 33 binnenbrandschellen in Rijksgebouwen, 14 particuliere brandschellen. 3 secundaire brandschellen (ieder verbonden met tertiaire brandschellen, respectievelijk in het Koninklijk Paleis 3, in de Koninkl. stallen 2 en in den Schouwburg 2). 124 Meidinger ballonelementen, 175 Leclanché elemementen, 23 Inductie wekkers. VERSLAG BRANDWEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 724