Bijlage 36 AANTEEKEN1NGEN voor het Gemeenteverslag over het jaar 1902. NEDERLANDSCHE BELL-TELEPHOON- MAATSCHAPPIJ. Aangesloten. 1638 1647 1659 1665 1672 1699 1709 1716 1720 1721 1713 1706 1706 In den loop van het jaar kwamen twee nieuwe aanslui tingen tot stand, n. 1. die van den Ingenieur Bunnik den llden Februari en die van het Havenkantoor „Laakhaven” den 268ten April. Wijders werden nog verplaatst toestel en geleiding van de Directie der Openbare Reiniging naar Prinsegracht 48, in de maand Mei, en die van het stoomgemaal aan de Timorstraat naar de woning aan de Huygenspoort, in de maand Augustus. 1902. 1 Januari Februari Maart April n Mei Juni Juli Augustus September October November December 31 Het aantal geabonneerden bedroeg: Verkregen. 1739 1759 1780 1788 1809 1839 1847 1851 1854 1854 1847 1838 1837 n n r> n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 725