56 Vuilnisstaal aan de Centraal Brandweerstation. Op de hovenslaapzaal werd een ventilatiekoker aan- Géboutcen van den Asch- en Wester straat. Een schaft- en waschlokaal werd gemaakt. De bestra ting op het terrein en in de stallen en eenig traswerk in de stallen werd verbeterd: ook werd het zink van eenige voederbakken in de stallen vernieuwd. Gebouwen ran den Aschstaal aan den Westduinweg. In de woning en de loods werd duinwaterleiding aangebrach t. Hoofdcommissariaat van Politie met Commissariaat van Politie 4e Afdeeling en woning van den Hoofdcommissaris. In de kamer van de Rechercheurs werd het behang weggenomen en werden de muren gepleisterd. In de agentenwacht werden 27 kastjes gemaakt en werd de vloer vernieuwd. In de kamer van de Rechercheurs werd een kast met 24 loketten geplaatst, benevens een kast tot berging van registers. De glazenkast in de keuken van de voormalige con ciërgewoning (thans bureel voor de recherche), werd veranderd in een loketkast. In de kamer van den Hoofdinspecteur werden twee jaloezieën en een fonteinbak aangebracht. Vóór de ramen van de woning van den Hoofdcom missaris werden 6 tochtramen gemaakt. Commissariaat van Politie le Afdeeling met aanhoorigheden. Tusschen het Inspecteurs- en het Rechercheursvertrek werd een deurkozijn met deur aangebracht. Wachthuis aan de Van der Duijnstraat. In de twee bovenkamers werden de dekvloeren ver nieuwd. Wachthuis aan den Bezuidenhoutscheweg. In het voorlokaal werd de houten vloer vernieuwd. 'i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 72