38 f r 2 Onderwijzers en Onderwijzeressen l‘ klasse. b. NAMEN. N A M E N. Benoemd ia Benoemd ia P. den Heyer. J. J. Bosch D. J. de Klein C. A. van Ingen G. Siliakus J. C. Vermaas J. M. Bellinck W. A. de Jongh. B. Franck H. A. N. Sar J. de Graaf C. v. d. Boom H. J. Renaud A. S. Reule L. J. v. Haastert W. P. den Hertog P. J. Jochems G. J. v. Wijngaarden J. W. Ronda O. Kooyman Th. J. Burgerhout W. K. van Driel. G. J. v. d. Vijver J. de Gou H. Brouwer J. P. W. van Dijk J. Meerman J. Kuyk C. M. Schepman R. B. Beeuwkes N. P. J. Woensdregt W. F. Witschey J. M. van Kleeff A. van Gilst H. A. Ekker A. Lankester D. Bezemer A. M. Abels G.' van der Sman J. van Oudenallen A. F. E. Knoop 1874 I 1874 1874 1874 1874 1874 1878 1880 1881 1881 1882 1882 1882 1882 1882 1883 1883 1883 1883 1883 1883 1883 1883 1883 1883 1884 1884 1884 1884 1884 1884 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1886 1886 1888 1888 1888 i 1888 I 1889 1889 1889 1890 1890 1890 1891 1891 1891 1891 1891 1891 1891 1891 1892 1892 1874 1874 1874 1874 1874 1874 P. Dikshoorn I H. R. van Tuil G. 0. Lysen A. Laurense I A. M. F. Brinkman. A. R. Tjerkstra 1874 J. F. Ekering W. Jenezon ■i J. R. G. Isbrucker i P. E. v. Leeuwen I A. J. Wagner A. de Goede 1 L. van Rees 1874 O K. Mielart. I 1874 [J J. L. Kramer 1874 J. T. L. Heitink 1874 I K. C. v. Waalwijk 1874 I C. L Waldkötter 1875 I M. J. Weijman 1876 A. Menheer 1877 |i J. Notenboom C. J. van Vliet P. de Bruyne J. J. Sterkenburg J F. Kuyken D. Beukelman M. L. Wiltson K. Bouma I A. M. v. Leeuwen E. M. E. T. Groshans N. P. Kraan J. E. Kleinbentiök C. van Saarloos P. Bakker D. G. Sigmond P. Voermans A. A. van der Horst S. Postma J. Kohnhorst A. C. C. de Vletter. J. P. Vrolyk NAAMLIJST VAN ONDERWIJZERS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 731