38 4 NAME N. N A M K N. Onderwijzers en Onderwijzeressen 2de klasse. 1 Benoemd 11 1883 1883 1883 1883 1883 1883 1884 1884 1884 1884 1884 1884 1884 1884 1884 1884 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 S 1902 1902; 191 >2 I 1882 j 1883 1883 i 1883 A. Don raadt W C. Smit J. G. D. Mulder C. H. Dijkstra W. P. Heerings W. F. v. d. Berg H. P. Teeuwisse. G. W. C. de Haas H. Moll J. E. Wassenaar. L. P. A. van Batenburg C. Roos J. M. Thierry P. F. van Werkhoven. J. H. M. J. Heppener M. P. Greshoff M. Th. Faber J. H. van den Berg E. C. Verwohlt R. Mendel C. Bondam E. Wijnstok A. Foray J. van Dapperen. H. J. M. Cools T. W. J. van Wijk. W'. J. Caspers H. A. Straub H. P. J. Soer 1878 i 1879 1879 1880 1880 1880 1881 1881 1881 1882 I 1882 1882 1882 1882 1882 1862 1863 i 1870 1871 1872 1873 1874 1874-1 1874 I 1875 1875 1877 1877 1878 A. Stolk J. M. Bemond. W. J. Kellenbach A. M. van Leeuwen P. H. Schreuder. E. Vrieze A. Rodenburg. J. Oosterkamp J. H. Struts J. A. van Bommel 1902 1902 1902 1902 1902 1902 Benoemd A. Mendel P. van Loo. B. J. J. Floryn J. C. Nales J. J. van der Horst L. J. Teebaal F. M. L. Eijbergen S. Th. Genet D. Westerduin D. E. Keuzenkamp. i R. van Trierum W. F. Haltering. P. J. Baak E. W. Kipp F. W. Ipenburg I P. van Rees H. A. v. d. Belt. i J. G. Keunen. D. J. Welter A. F. Ketting Olivier i S. T. Buningh W. G. J. Verbaan I L. J. W. Kloosterman A. M. Donker. D. Boer W. P. M. Hofman H. M. Michael I A. Biever I S. C. J. Bosch 19021 A. S. Terpstra B. F. van der Meuten F. Nieuwenhuizen K. A. Borren 1902l| J. Visser I 1902 1 R. ter Horst i 19021 H. Nawijn 1902 J. F. M. de Goey 1902F. W. Stapel NAAMLIJST VAN ONDERWIJZERS. c. - i 1902 1902 1902 r-ij ii i 1902

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 733