38 aan a. NAMEN. N A M E N. M. J. Hoek P. Gout A. Abbing M. 0. Leder F.. Bout A. C. Magé B. Adee E. Koolhaalder S. Grom bet. M. J. Veelo H. Wijnstok S. Wijnstok C. E. Seelaar R. J. v. d. Bor L. T. Silvius A. Verhaar. H. SAnger M. A. van Batenburg L. Austermuhle A. Berg 14 14 11 11 11 9 7 7 15 14 10 4 6 5 2 23 21 12 28 25 23 21 44 36 21 20 20 16 15 12 A. M. Muns E. H. van Beusekom H. A. Hoefman I| Vacature C. Schreuder L. Nelck J. J. Kasper B. v. d. Bor E. J. Kool M. M. J. Mieren van Loben- stein, geb. Bakker G. Lieffering J. van Heffeni NOM1NATIEVE OPGAVE van de Hoofden en Onderwijzeressen aan de Gemeentelijke Bewaar scholen, in volgorde van benoeming. Hoofden. 36 I Onderwijzeressen Ie rang. b. c. Onderwijzeressen 2e rang. d. Onderwijzeressen 3e rang. i Aantal dienst- i jaren. Aantal l| dienst-1 jaren.I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 738