I 57 Marktmeesterswoning. Gasleiding werd aangebracht. gebracht. In de woning van den machinist werd een slaapkamer op den zolder gemaakt. Br andu-eer st at ion te Scher enin gen. In de telegraafkamer werden de bovengedeelten van twee ramen schuifbaar gemaakt en werd de gasver lichting verbeterd. Wachthuis aan de brug bij de Pariljoensgracht. Het wachthuis werd gebouwd en in gebruik ge nomen. (Zie sub e. 5°.) Gem een teziekenhu is. De goten en een gedeelte zinkbedekking van het voorgebouw (oude gedeelte) boven de mannenafdeeling werden vernieuwd. Het ijzeren wasemkanaal in de keuken werd door een gemetseld kanaal vervangen. De houten vloeren van drie ziekenzalen in de kinder- afdeeling (oude gedeelte) werden vervangen door ter razzo vloeren. De muren in drie beneden badkamers van de kinder- afdeeling (oude gedeelte) werden gedeeltelijk met tegels bezet en de cementen vloeren vervangen door terrazzo- vloeren. In het oude gedeelte werden 31 privaten verbeterd de muren van 4 zaalkeukens werden gedeeltelijk met tegels bezet en de houten vloeren aldaar werden ver vangen door terrazzovloeren. Vaste ramen en beweegbare luiken werden gemaakt in de kap van het ketelhuis; de bestrate vloer vóór de ketels werd vervangen door een gemetselden vloer. Een nieuwe ontsmettingsoven werd geplaatst en daarbij een kleed- en badkamer ingericht. Quarantainehuizen 59i59a en 60 60a aan het Huygenspark, 242S244 aan de Koningstraat en 76a/76b aan den Parallelweg. Van deze huizen werden de zinken goten vernieuwd. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 73