I 58 Observatiepost der Schutterij. Eenige sloven en schijven en een gedeelte der houten afdekking werden vernieuwd. De werkzaamheden bepaalden zich overigens tot ver beteringen en vernieuwingen van ondergeschikten aard, en tot het verrichten van al die werken, met inbegrip van binnen- en buitenverfwerken en behangwerken, welke voor het gewoon onderhoud werden vereischt. 2n. S c hoolgebou w e n. In gebruik werden genomen (opnieuw, nadat zij drie maanden buiten gebruik was geweest) de hulpschool aan de Jan van Gojenstraat; de school aan de Stortenbekerstraat; het gymnastieklokaal bij de school huiskade de hulpschool aan de Keizerstraat. Een gootsteen word vernieuwd. Bank, van leening (hoofdbank). De bovengedeelten van twee ramen in het verkoop- lokaal werden schuifbaar gemaakt. Gasleiding werd aangelegd. Bank van Leening (Hulpbank B.\ In de keuken werd een houten dekvloer gemaakt. Gemeentem useum Aan de twee buitengevels werden twee kranen met gutta-perchaslang en toebehooren aangebracht voor gevelbesproeiing. In drie benedenzalen werden parketvloeren gemaakt. De palen en gronddelen van de groote loods en de houten schutting tot afscheiding van het aangrenzend perceel aan den Korten Vijverberg werden vernieuwd: (van dit laatste de halve kosten voor rekening van de Gemeente). aan de Bad- Gemeenteapotheek Bank ran Leening (ironing ran den Directeur). Gebouwen aan de Doelenstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 74