1; 59 School Am munitiehaven, het aanbrengen van 8 vlechtdraadramen. de Nieuwe Schoolstraat, het vernieuwen van een zinken plat boven den uit bouw achter de keuken van de woning. Van de verbeteringen in de bestaande scholen aan gebracht zijn te vermelden: Gymnasium, het maken van rekken voor rijwielen en in verband daarmede het maken van een deurkozijn met deur, het verplaatsen van een deurkozijn en het verwijderen van dubbel schotwerk uit een doorgang, een en ander in perceel Westeinde no. 45. II. B. S. met 3-jarigen cursus aan de Raamstraat, het aanbrengen van planken in de bergplaats op de bovengang, het vernieuwen van 6 vlechtdraadramen. i School aan School 2e ld. aan de Korte Lombar dstraat, het vervangen van 4 houten vloeren van boven urinoirs door steenen vloeren, het aanbrengen van een derde I licht in 5 lokalen, het plaatsen van een gas lantaarn op de speelplaats, het aanbrengen van een afvoerbuis naar het riool van de kolk met rooster in de gang bij de hoofddeur. H. B. S. met 5-jarigen cursus aan het Bleijenburg, het vernieuwen van zinkbedekkingen. het aanbrengen van automatische spoelin rich ting in 2 privaten voor de leeraren, het aanbrengen van gasverlichting in 5 lokalen, het aanbrengen van verbeteringen in het gymnastiek lokaal en het completeeren van de werktuigen aldaar, het maken van een bergplaats voor rijwielen. Aanbesteed werd het bouwen van een gymnastiek lokaal bij de school aan de Badhuiskade en het bouwen van een school met 12 lokalen en gymnastieklokaal aan de Messstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 75