60 School 4 School aan den Zicarteiceg, het aanbrengen van een kolk met afvoerleiding onder het voetrooster, het vergrooten van de bergplaats voor brandstoffen, het vervangen van den looden privaat- trechter in de woning door een closet met automatische spoeling. I School aan de Duinstraat, het voorzien van de muren van 4 urinoirs tegen het doorslaan van water, het vernieuwen van de topgevel- afdekking aan de achterzijde van de woning, het ver vangen van de houten vloeren van 2 bovenurinoirs door steenen vloeren. School nabij de Gedenknaald, het voorzien van de muren van 4 urinoirs tegen het School aan de TuUinghstraat, het aanbrengen van een tweede kolk met afvoer leiding in de schoolgang. School aan de Henisterhuisstraat, het met hout beschieten van het pannendak in een kast in de dienstbodenkamer. aan de Lijnbaan, het aanbrengen van 6 vlechtdraadramen. School 2e kl. aan de Hoef kade, het vervangen van de houten vloeren van de urinoirs van 2 bovenlokalen door steenen vloeren. School aan de Vlietstraat, het aanleggen van een schooltuin. School aan de Zusterstraat, het aanbrengen van 7 vlechtdraadramen. School aan de Keizerstraat, het voorzien van de muren van 6 urinoirs tegen het doorslaan van water, het vervangen van de houten vloeren van 3 boven urinoirs door steenen vloeren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 76