i I li (N 61 •h School aan de De Vlieg er straat, het plaatsen van een gaslantaarn op de speelplaats. School aan de Atjehstraat, het maken van een dienstbodenkamer op den zolder van de woning, het aanleggen van een schooltuin. School aan de Falckstraat het vervangen van de houten vloeren van 2 boven urinoirs door steenen vloeren, het met hout beschieten van 2 muurkasten in de woning. School aan de Roggeveenstraat, het vervangen van de houten vloeren van 2 boven urinoirs door steenen vloeren. doorslaan van water, het vervangen van de houten vloeren van 2 bovenurinoirs door steenen vloeren. School aan de Van Dijckstraat, het in richten tot spreekkamer van een gedeelte van de bovengang, het plaatsen van een gaslantaarn op de speelplaats. School aan de Achterraamstraat, het bestraten van de speelplaats, het vervangen van de houten vloeren van 2 boven urinoirs door steenen vloeren, het aanbrengen van 3 vlechtdraadramen. ft ft School aan de Sirtemastraat, het aanbrengen van 8 vlechtdraadramen, het bestraten van de 2e helft van de speelplaats, het vervangen van de houten vloeren van 2 boven urinoirs door steenen vloeren. School aan de Neptunusstraat, het vernieuwen van den vloer in één der lokalen, het voorzien van de muren van 3 urinoirs tegen het doorslaan van water. f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 77