I 62 Bewaarschool aan den Noordwal, Bewaarschool aan de Badhuisstraat, het bestraten van de halve speelplaats. Bewaarschool aan de Voldersgracht, het vernieuwen van een zinken goot. Bewaarschool aan de Hékkelaan, het vernieuwen van zinkbedekking boven den n.-o. vleugel, het aanbrengen van gasleiding in de woning. Hulpschool aan de Lijnbaan, het verbeteren van de dagverlichting en de ventilatie in de lokalen, het plaatsen van tochtdeuren, het maken van eene afscheiding tusschen de privaten en de open gang. het vergrooten van den zandbak op de speelplaats en het maken van een zitbank aan de buitenzijde van den zandbak, het beweegbaar maken van een boven raam in de bergplaats bij de keuken in de woning. Academie van Beeldende Kunsten. het maken van een ventilatiekoker in de groote schilderzaal, het aanbrengen van twee fonteinbakken met aan- en afvoer in de lokalen ns, 9 en 14, het aanbrengen van een kraan met sproeislang bij de colonnade aan den voorgevel, het maken van een stookgelegenheid in een kamer van de woning voor den conciërge, het vervangen van slechte looden goten van het hoofdgebouw door zinken goten. Bewaarschool aan de K. Schoolstraat, het vernieuwen van een gedeelte der afdekking van het voorportaal, het maken van een luik in het dak. Rijschool, het aanbrengen van een kolk met afvoerleiding in den vloer van het koetshuis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 78