i I 63 J 114.844,64s 187.332,10s Tezamen 302.176,75 De voor die werken gehouden openbare aanbestedingen werden gegund als volgt: het verrichten van herstellingen en vernieuwingen aan verschillende Gemeentegebouwen en scholen te 's-Gravenhage aan L. Luycndijk alhier voor f 2898; het onderhoud, de schoonmaak, enz. van- en het verrichten van verschillende vernieuwingen aan ge meentescholen en -gebouwen, enz. te Scheveningen aan J. A. Rietveld te Scheveningen voor f 7300: het schoonmaken van gemeentescholen en -gebouwen te 's-Gravenhage aan C. A. Dorsman alhier voor f 11.740; het onderhouden van de kachels in de verschillende gemeentescholen en -gebouwen in 9 perceelen vier perceelen aan M. T. de Ridder alhier voor achtereenvolgens f855.90, f840,10, f836,60 en f923.05; vier perceelen aan C. Koop te Scheveningen voor achtereenvolgens f883, f765, f722 en f568; één perceel aan C. P. Meys te Scheveningen voor f 635 het leveren van gegoten ijzeren kachels met kachel- mantels van plaatijzer, ten belioeve van gemeentescholen, aan W. Collet en J. H. de Kruis te Leiden, voor f 1736,40; het leveren van meubelen voor eenige gemeente- Tn eenige lokalen van de scholen Kortenbosch, Duinstraat nabij de Gedenknaald, Van Dijckstraat, Noordwal, Korte Lombardstraat, (burgerschool voor jongens) en Waalstraat werd verbetering gebracht in de wijze van ventilatie. De aanbesteding voor het leveren en inzetten van glasruiten in Gemeentescholen en -gebouwen te 's-Gra venhage werd niet gegunddit werk werd in eigen beheer uitgevoerd. Ook de kleine, dagelijks voorkomende onderhouds- en vernieuwingswerken aan de gebouwen, zoowel aan die behoorende tot deze rubriek, als die behoorende tot rubriek A, en aan de scholen te’s-Gravenhage, werden in eigen beheer uitgevoerdoverigens werd alles aan besteed. De uitgaven voor de werken bedoeld onder letter a sub B bedragen voor verschillende gebouwen voor schoolgebouwen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 79