it 65 I 1400000 stuks vlakke Rijnklinkers. 127557 ironbricks. 3240 M1. trottoirbanden. Hiermede en met eenige overgebleven materialen van het vorige jaar werden geheel of gedeeltelijk verstraat met Quenastkeien van 13/2o cM. de Schenkweg, de Gedempte Gracht en langs de tramrails, de overkluizing van de Singelsgracht bij de Elandstraat, het Oranjeplein, de Wagenstraat, de Prinsessewal, de Anna Paulownastraat, de Piet Hein- straat, de Timorstraat, de Breedstraat en de Rijswijksche weg met melaphyrkeien 13/2o cM. de Anna Paulownastraat en de Wagenstraat; met Ourthekeien van 18/ao c.M. de Kepplerstraat, de Hugo de Grootstraat, de Eland straat, de overkluizing van de Singelgracht bij de Elandstraat, de Van Dijckstraat, de Koningstraat, de Jan Blankenstraat, de Van Ostadestraat, de Duinstraat, de Rochussenstraat, de Waldeck-Pyrmontkade, de Rijs- wijkscheweg, de Prins Hendrikstraat, de Bakhuizen straat, de Netscherstraat, de le Schuijtstraat, de Jan van Nassaustraat, de Vaillantlaan, de Van Ravesteijn- straat de Willem Kuijperstraat en de Delftschelaan met lavakeien 10/i6 c.M. de opritten naar de bruggen in de Heerengracht en tusschen den Zuid-West- en Noord-Westbuitensingel met scoriaebricks 9/22 c.M. de Van Speijkstraat, de Badhuiskade, de Badhuisstraat, de Laan van Meerdervoort, de Van Brakelstraat, de Timorstraat, de Prinsestraat, het Kerkplein, de Graven straat en de Kalvermarkt; met Waalklinkers: het Koordeinde, de Weimarstraat, het Z. O. Binnen singel, het Regentesseplein, de Elandstraat, het z. g. Koossesslop tusschen Keizerstraat en Nieuwe Laantjes, de Da-Costastraat, de Billitonstraat, de Doelenstraat, de Tasmanstraat, de Duinstraat, de Van der Duynstraat, de Regentesselaan, de Chass├ęstraat, de Prins Hendrik straat, de Koningin-Emmakade, de IJselstraat, de Ma- lakkastraat, de Z.-W. Buitensingel, de De Gheynstraat, de Koningstraat, de Witte de Withstraat, en de Hobbemastraat 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 81