i 66 Parkstraat, het Groenewegje, het p met Rijnklinkers: trottoirs langs de Zieken, de Noordstraat, de Maziestraat, de Hooikade, den Z.-O. Buitensingel, de Piet Heinstraat, de Nieuwe Laantjes, de Weststraat, het Plein, de Van Speijkstraat, de Waldeck-Pyrmontkade, de Zeestraat, het Korte Voorhout, de Hooftskade, het Smidsslop, de Koningstraat, de Da-Costastraat, het Scheveningsche Veer, de Van Merlenstraat, den Noordwal, den Scheveningscheweg, de Van Ostadestraat, de Van Mierisstraat, de Duinstraat, de Bagijnestraat, den Z. Binnensingel, de Van Brakel- straat, de Wassenaarschestraat, de Laan van Nieuw Oost-Indië, de Hollanderstraat, de Helenastraat, de Nassau Dillenburgstraat, de Paul Krugerlaan, de Katwijkstraat, de Tuyllstraat, de Rochussenstraat, de Delftschelaan, de Willem Beukelszoonstraat, de Theresiastraat, de Snijdersstraat, de Heemstraat, de Van Miereveltstraat, de Danckertsstraat, de Nicolaïstraat, de Verhulststraat, de Maas wijkstraat, de Ren baan straat, de Sweelinck- straat, de Nassau Ouwerkerkstraat, de Dunklerstraat, de Smitstraat, de Paulinastraat, het Stadhoudersplein, de Joubertstraat, de Loosduinschekade, het Frankenslag, de Symonsstraat, de Pansierstraat, de Cornells Jolstraat, de Hoefkade, de Pastoorswarande, de Groot-Hertoginne- laan, de Stortenbekerstraat, de Vlietstraat, de Pretorius- straat, de Vlamingstraat, de Spuistraat, de Kissemstraat, den Rijswijkschenweg, de Vleerstraat, den Bezuiden- houtscheweg, het Statenplein, de Frans Halsstraat, de Vaillantlaan, de le Schuijtstraat, de IJselstraat, de Malakkastraat, de Korendijkstraat, de Van Damstraat, de Valeriusstraat, de Lubeckstraat, de De Carpentier- straat, de Jan van Nassaustraat, de Messstraat, de Haringstraat, de d’Aumériestraat, de Zandvoortstraat, de Van der Vennestraat, en het Korte Groenewegje met ironbricks trottoirs langs de St. Jacobstraat, de Brouwersgracht, de Pieterstraat, de Gedempte gracht, de Assendelft- straat, de Piet Heinstraat, de Vos in Tuinstraat, de Van Speijkstraat, het Achterom, de Kranestraat, de Hamerstraat, de Laan, de Hooge Nieuwstraat, de Varkenmarkt, het Korte Voorhout, de Badhuisstraat, den Bezuidenhoutscheweg, de Warmoezierstraat, de Bagijnestraat, de Bierstraat, de Amsterdamsche Veer-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 82