67 banden werden M. 1009 M. 32 8 17 12 14 8 5 13 9 6 6 8 776 24 9 42 13 H H kade, de Laan Copes van Cattenburch, de Cornells Jol- straat, de Laan van Meerdervoort, de Kalvermarkt, de Lange Beestenmarkt, de Hofstraat, den Kanaalweg, de Anna Paulownastraat, de Javastraat, den Loosduinsche- weg, de Plaats, de Spekstraat, de Prinsessegracht, het Wagenplein en de Paleisstraat. In aansluiting met de in 1901 in de Spuistraat en Vlamingstraat vernieuwde') respectievelijk in 1891 en 1892 gelegde asphalt, te zamen ter oppervlakte van 851 M2., is in dit jaar in beide straten de overige in 1892 gelegde oppervlakte, te zamen bedragende 915 M2., vernieuwd. Voorts werden in de Prinsestraat bij wijze van proef' gelegd 119 M2. asphaltbetonkeien van 923 c.M. op steengruis en rivierzand,2) 100 M2. asphalttegels (Cese) van 10/i0 c.M., KM) M2. asphalttegels (Val de Travers) van 10/2o cM. en 200 M2. asphaltegels (Lobsann) van c.M.; al deze tegels op een beton laag dik 20 cM. Nieuwe trottoirs met hardsteenen gelegd in de navolgende straten Bierstraat St. Jacobstraat Assendelftstraat Pieterstraat Maziestraat Hooikade Z.-O. Buitensingel Nieuwe Laantjes Weststraat Kranestraat Hamerstraat Laan Varkenmarkt Korte Voorhout Smidsslop Scheveningscheveer Bagijnestraat Zuid-Binnensingel Over te brengen 77 77 7? 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 Waarvan een I I In het vorige verslag is verzuimd dit op te geven. gedeelte reeds in 1901 toen verzuimd op te geven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 83