68 M. Samen M. Samen M. Samen Trottoirgedeelten in de volgende straten, reeds vroeger jaar van hard- Overgebracht Wassenaarschestraat Pastoorswarande Kissemstraat Rijswijkscheweg Korendij kstraat Hofstraat Lange Beestenmarkt Paleisstraat Prinsessegracht Plaats 69 M. 29 21 15 200 317 22 18 161 424 279 225 112 2 1009 9 4 6 79 19 9 5 14 192 9 23 7 12 6 15 6 1355 M. aangelegd, werden in het afgeloopen steenen banden voorzien Noord straat Brouwersgracht hoek Prinsegracht Van Speij kstraat Van Dijckstraat Laan van Meerdervoort Da Costastraat Scheveningscheweg hoek Laan Copes van Cattenburch Van Ostadestraat Duinstraat Waldeck-Pyrmontkade Van Brakelstraat Timorstraat Vlamingstraat Malakkastraat Nieuwe trottoirs zonder hardsteenen banden werden gemaakt in de volgende straten Korte Groenewegje Kalvermarkt Loosduinscheweg Wagenstraat Spekstraat Amsterdamsche Veerkade n n r r> n n n n n n r n T) 1832 M. n n n n 7? n n n n n T) T) n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 84