ij 69 Nieuwe 1340 2566 Over te brengen 4866 M. C.M., c.M. en met Waal- en Rijn- 310 M. 322 328 trottoirs met hardsteenen banden werden gelegd in de navolgende nieuw aangelegde straten of straatgedeelten Straat tusschen Oranjeplein en Korte Groene wegje Verl. Frankenslag nabij de Statenlaan Theresiastraat Zuidelijk gedeelte van de Stadhou- derslaan Straten ten Noorden van Groot-Her- toginnelaan (bouwplan Duinoord) Trottoirbanden werden herlegd over een lengte van 5935 M. Een oppervlakte van 1022 M2 aan stoepen van par ticulieren werd kosteloos overgenomen, teneinde als trottoir te worden ingerichtde gezamenlijke lengte aldus verkregen trottoirs is 461 M. Behalve de bovengenoemde bestratingen werden nieuw bestraat met Ourthekeien van 13so met Scoriaebricks van 9/22 klinkers: een straat tusschen het Oranjeplein en het Korte Groenewegje een gedeelte Frankenslag nabij de Statenlaan; het gedeelte van de Theresiastraat tusschen Helena- straat en Laan van Nieuw-Oost-Indië het Zuidelijk gedeelte van de Stadhouderslaan eenige straten en straatgedeelten ten Noorden van de Groot Hertoginnelaan, behoorende tot de N. W. uit breiding van het bouwplan Duinoord, met name: de Valeriusstraat, de 2e Sweelinckstraat, het Stad- houdersplein, de Dunklerstraat, de Lubeckstraat, de Nicolaïstraat, de Danckertsstraat en de 2e Schuijtstraat; een gedeelte van den Bezuidenhoutscheweg en 2 straatgedeelten ten Z. O. van dien weg; voorts de verbreeding van den Stationsweg en de Hoefkade en een straat ten Noordwesten van de Wassenaarschestraat, verbindende deze straat met den Strandweg. n T) T)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 85