127 14 Commissie over bls. 1 1 2 112 157 117 96 96 159 1 biz 177 95 13 3 2 2 8 11 14 19 23 25 den staat Beteelde gronden (Opgave der) Beukema Dr. T. W. (Verslag van). Bijlage 37: Besmettelijke ziekten Ontsmetting Barakken- en quarantaine-inrichtingen Het dienen van consideratie en advies aan Burgemeester en Wethouders Geneeskundig toezicht op scholen Bevolking (Loop der) (Registers van) (Staat van de der onderscheidene godsdienstige gezindheden), Bijlage 7. Bewaarscholen, zie Onderwijs (lager) en (naamlijst v. onderw. aan de Gem.) Bijl. 38 bl.9. Blindeninrichting Boden (Gemeente-) Bouwpolitie Brandweer (Verslag omtrent de), Bijlage 35. Broodfabrieken Bruggen Burgemeester en Wethouders (College van) Burgerlijk armbestuur (Verslag van het), Bijlage 24. Burgerlijken Stand (ambtenaren van den) (Registers van den) Bijzonder onderwijs, zie Onderwijs (lager en middelbaar). Centraalstation voor electrische stroomlevering 170 Commissie van beheer over het Gemeentemuseum (Verslag der), Bijlage 34. Commissiën (Samenstelling der Raads tot wering van schoolverzuim (Verslagen der), Bijlage 20: in de le afd. 2e 3e 4e 5e 6e n 7e Conservatorium voor muziek (Verslag van het), Bijlage II. Credietinstellingen, zie Kamer ran Koophandel en Fabr. Curatoren van het Gymnasium, zie Onderwijs (Hooger). Diaconesseninrichting Die Haghe (Vereeniging) Digestor Drankwet Duinen X ALPHABETISCH REGISTER. 146 rt r> n n n n r> n n r 19 1 n 3 3 Bladz. 167

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 8