ij 74 195 M'. 135 M'. 360 1028 862 134 235 30 594 M'. I Binnenlandsche Zaken over eene door Z. E. gedachte zeer beperkte grenswijziging tusschen ’s-Gravenhage en Wassenaar. Den 17en Juni werd aanbesteed de demping van de Prinse- en Brouwersgracht en de aanleg van nieuwe verkeerswegen op die te dempen grachten, (zie sub. b 2° en 3° en e 1° en 5°), den 20en November die der Schelpsloot met de wijziging en verruiming van het straatprofiel der Schelpkade (vergel. sub. b 2° en 3°). 2° Riolen. De initialing van beekwater had, behalve op den gewonen voet van April tot October, bovendien gedurende den geheelen loop van het jaar H1 maal plaats, zoowel voor het gewone doel als tot verversching van het water in de slooten rondom de Alexanderkazerne. Het riolennet onderging de navolgende uitbreidingen: A. Riolen in nieuwe straten Moerriool, Waldeck Pyrmontkade, tus schen Van Speijkstraat en Laan van Meerdervoort met zijriool te zamen Straat tusschen Wassenaarschestraat en Zeekant Persleiding Hoofdstoomgemaal Nooduitlaat Hoofdstoomgemaal Samen B. Riolen in oude straten waar nog geen riolen lagen: Stationsweg Moerriool, Waldeck Pyrmontkade tus schen Elandstraat en Van Speijk straat Moerriool Laan van Meerdervoort tusschen Waldeck-Pyrmontkade en Zeestraat Zijriool Laan van Meerdervoort (N.- zijde) tusschen Waldeck-Pyrmont kade en Anna Paulownastraat uv* Overbrengen 2385 M’. n T r T)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 90