I 3 75 163 M'. Samen D. Vernieuwde riolen. 355 M'. C. Riolen in bouwplannen. Verlengde Theresiastraat Straat ten Z. daarvoor aansluitende aan de Laan van Nieuw Oost-Indië Bezuidenhoutschewreg Twee straten ten zuiden daarvoor Overgebracht Prinsessegracht Zuid-Buitensingel Scheveningscheweg nabij Timorstraat Samen 458 834 210 137 175 53 37 109 117 192 89 25 Zijriool Waldeck-Pyrmontkade tus- schen Elandstraat en Van Speijk- straat Zijriool Laan van Meerdervoort (Z.- zijde) tusschen Zoutmanstraat en Anna Paulownastraat Javastniat Wagenstraat Rozemarijnstraat Bakkersstraat Spekstraat Vernieuwd totaal Van bet voor de werken sub 2° uitgetrokken bedrag (zie na 5°) werd een som van f8155,223 voor aanslui tingen door particulieren terugbetaald. Voor den koop der onteigening van perceelen voor het leggen van het gedeelte van het stamriool tusschen de Laak en de Laan van Meerdervoort vallende tus schen Noord-West Buitensingel en Veenkade wordt verwezen naar het daarvoor sub 1°, Straten en Pleinen, medegedeelde. Het moerriool in de Laan van Meerder voort en de Javastraat kwam in Augustus geheel gereed op de van de grondduikers aansluitende gedeelten na. Zooals reeds aan den voet van blz. 72 van het 2222 M'. 2385 M’. 2691 M’. 426 M«. n n n T) n n n r T) r n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 91