d. 80 1°. 142,50 94.- 67,50 2". 15,75 15,23 3". - 14,29 4°. 96,74 te 13,57 13,47 14,25 2.09s 0.42 0.28 14,48 13,74 „Bouw- De voor deze werken gehouden openbare aanbestedingen werden gegund als volgt: Bekapte keien aan Kloos en van Limburg te Rotterdam, 122.200 stuks Quenastkeien 13L>ocM. oo voor G. Depla te Rotterdam, 141.750 stuks Luiksche keien 13'ai cM. °/m voor E. van de Wall te Rotterdam, 10.000 stuks Lavakeien 10/]6 cM. °'oo voor Waalsteen aan de wed. Joh. de Haas te Dodewaard 200.000 stuks "00 voor de Naamlooze Vennootschap Steen fabrieken” voorheen H. Wolff Co. te Amsterdam, 200.000 stuks °/oo voor Rijnsteen aan: de Naamlooze Vennootschap Maat schappij „de Nijverheid” te Montfoort, 200.000 stuks °.00 voor 250.000 stuks ü(io voor C. Mijnlieff Fzn. te Nieuwerbrug, gemeente Barwoutswaarder, 200.000 stuks °oo voor D. J.vanFrankenhuijzen te Montfoort, 250.000 stuks °/’oo voor 250.000 stuks üuo voor 250.000 stuks °/oo voor Ironbricks aan de Naamlooze Vennootschap materialen,” voorheen M. Luijten, te Lekkerkerk, 110.000 stuks °/'oo voor Hardsteenen trottoirbanden het leveren van 2650 M1. aan G. Depla te Rotterdam, perM1. (rechte en gebogen stukken door elkaar) voor het leggen per M1. voor. en het herleggen per M1. voor beide aan H. Jongenburger Waddinxveen. r> r n n n r> n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 96