IS I i F I 81 6°. 3.901,64 f 1.929,55 682,50 7°. 4,50 1,65 6,34 8". 8.279,06 3.222,23 9". 0,189 10°. ft Gegoten ijzeren straatkolken, enz. aan de Naamlooze Vennootschappij „Plet- terij” voorheen L. J. Enthoven Co., alhier, twee perceelen voor aan de Maatschappij Doetinchemsche I.lzer-, Koper- en Metaalgieterij, te Stad Doetinchem, een perceel voor aan de Goudsche IJzer- en Metaal gieterij Van der Harst Co., te Gouda, drie perceelen voor Materialen, als: Koolteer, per vat aan B. G. van der Stigchel, alhier. Rivierzand per M3 aan de tinna Wed. P. A. W. Wer- nink en Zn. te Oudshoorn. IJsel-ondersteen °oo voor aan de firma Schaly en Bekker te Schoonhoven, en verder volgens be stek no. 6 tezamen 1256 artikelen, aan verschillenden. Verschillende houtwaren, aan de firma A. de Jong en Zonen te Gouda, drie perceelen voor P. J. van Hoeken te Leiden, twee perceelen voor Het leggen, opnemen en herleggen van kei-, klinker-, ironbrick- en andere bestratingen aan H. Jongen burger te Waddinxveen, de M2. voor Het dempen van de Prinse- en Brouwersgrachthet maken van een moerriool tusschen de Stille Veerkade en de Lijnbaan, een verzamelriool in de Lijnbaan nabij de plaats, be stemd voor den bouw van het in aanbouw zijnde Stoomgemaal, riolen in den Zuidbinnensingel en de Brou wersgracht, twee grondduikers, waar van één onder de Westsingel- en één onder de Zuid-Westsingelgracht, een brandleiding in de Paviljoens- gracht, in een gedeelte Gedempte •n 77 r 7? n 6 i.j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 97