I 82 ƒ231.900. 11°. 12*'. 49.838 13°. 95.300,— 12.530,- 15°. Burgwal, in den Lutherschen Burgwal en in de Prinsegracht, een ophaal brug over de Westsingelgi’acht tegen over de ’s-Gravezandelaan en bij komende werken aan B. Groene- wegen te Haarlem voor. Het maken van een machine- en ketelgebouw met zuigkanalen en schoorsteenfundament voor het stoom gemaal aan de Lijnbaan, een dienst woning, een kolenloods, een gedeelte gemetseld verzamelriool en bijko mende werkeneen en ander op het Gemeenteterrein aan de Lijnbaan, ten behoeve van de rioleering aan C. van Stuyvenberg te Loosduinen voor Het maken van bestratingen en van daarmede in verband staande wer ken in eenige straten ten Noord westen van de Groot-Hertoginnelaan aan J. van den Elshout Gzn. te Scheveningen voor Het maken van een grondduiker onder het Afvoerkanaal met twee aansluitende gedeelten verzamel riool, een grondduiker onder de Afzanderijvaart, meteen aansluitend gedeelte verzamelriool en twee aan sluitende gedeelten moerriool, en voorts bijkomende werkeneen en ander ten behoeve van de rioleering aan B. W. de Blécourt te Nijmegen voor Het leggen van een persleiding voor het Hoofdstoomgemaal der rioleering met loozingen op het Afvoerkanaal vóór en achter de schutsluis in dat kanaal, en het maken van bijko mende werken, aan J. van den Elshout Gzn. te Scheveningen voor Het leggen van een riool en van een brandleiding in een deel van de 57.732,- n n 14o. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 98