I 83 7.220, 16". 26.774,— 17". 10.820,— 18°. 11.289,— 19". 187,50 468,75 20". 9.750,— 21". 5.880,— Wagenstraat en van een brandlei ding' in een deel van den Gedempte n Burgwal, aan S. Schoonboom te Voorburg voor Het verbreeden van de Schelpkade met de te dempen Schelpsloot, het leg gen van een riool in de te dempen sloot en het uitvoeren van daarmede in verband staande werken, aan J. van den Elshout Gzn. te Scheveningen voor Het rioleeren van de Bakkersstraat, een gedeelte van den Zuid-Buiten- singel, de Rozemarijnstraat, een ge deelte van de Prinsessegracht en de Spekstraat, aan A. de Waard en J. C. Diercks, alhier, in twee per- ceelen voor Het dempen van een sloot langs den Stationsweg en de Hoefkade, het verbreeden van gedeelten van den Stationsweg en van de Hoefkade, en het uitvoeren van daarmede in verband staande straat- en andere werken, aan J. van den Elshout Gzn. te Scheveningen voor Het verrichten van verfwerk aan verschillende pompen, aan F. Roos, alhier, voor aan verschillende waterplaatsen aan den zelfden voor Het verbreeden, rioleeren en be straten van een gedeelte van den Bezuidenhoutscheweg en het aan leggen, rioleeren en bestraten van twee aangrenzende straten, aan W. M. Perquin, alhier, voor Het aanleggen, rioleeren en verhar den van een weg tusschen den Bad huisweg en den Van Lennepweg en het maken van een plantsoen terrein, aan J. van den Êlshout Gzn. te Scheveningen, voor n n 7? n n ■4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 99