17 22 22 aan 23 31 166 12 16 23 26 1 6 i 18 19 20 20 21 22 2 136 55 29 33 33 30 29 49 43 54 41 35 179 170 h. Toestellen den druk i. Aansluitingen zennet k. Diverse bijzonderheden omtrent de exploitatie l. Bijlagen Rapport omtrent de onderzoe kingen van het duinwater Echtscheidingen Eeredienst Eigendommen, bestemd voor den publieken dienst niet (onteigende) (ruiling van) door de gemeente gekocht verkocht in gebruik gegeven verhuurd. verpacht. in erfpacht gegeven kosteloos aan de gemeente afgestaan Eigen Hulp (Vereeniging) Electrische stroomlevering (Centraalstation voor) Fabrieken (Lijst der), zie Kamer van Kooph. en Fabr. Fabrieks- en hand werksny verheid (Vereeniging ter bevor dering van), Bijlage 32 Faillissementen, zie Kamer van Kooph. en F< br. Floralia (Vereeniging) Duinwaterleiding (Verslag der). Bijlage 12: Financieel verslagblz. overzicht Rekening van inkomsten en uit gaven Balansrekening Overzicht der gesloten leeningen en betaalde aflossingen Verslag omtrent den toestand der werken en den uitslag van de exploitatie a. Duinkanalisatie b. Fillers c. Gebouwen en Hoogreservoir d. Stoompompwerktuigen e. Buizennet f. Watermeters g. Telephonische gemeenschap met het pompstation ter regeling van het bui ALPHABETISCH REGISTER. XI Bladz. n n n r n M n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 9