VERSLAG GEMEENTE S-GRAVENHAGE 1904, TOESTAND DEN GEMEENTERAAD. i J I Burgemeester en Wethouders f VAN DEN DER OVER AANGEBODEN DOOR AAN I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1904 | | pagina 1