VERSLAG GEMEENTE ’S-GRAVENH AGE 1907 TOESTAND DEN GEMEENTERAAD. Burgemeester en Wethouders -r' w VAN DEN DER OVER AANGEBODEN DOOR AAN t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1