I l 42 10 Openbare lagere school E, aan de Tcniersstraat 74. Bijlage. VAKKEN. I. II- V. Totaal 22 22 23 Lezen Schrijven Rekenen Nederlandsche taal Vaderlandsche Geschiedenis Aardrijkskunde Natuurkunde Zingen Teekenen Gymnastiek Nuttige Handwerken Godsdienstonderwijs Pauzen met of zonder spelen Verdeeling van den wekelijkschen leertijd voor de ver schillende vakken over de verschillende klassen. E 3 5 o I 23 I' I 2 2 i 3 '/2 3>/4 5'/2 1 3 2 3 l'/2 4 2'/2 3/4 3/4 1 '/2 2 5 2 3 I l'/2 J 3 2</2 3/4 3/4 1 '/2 3 5 2 3 I 2 33/4 2 'hi s>/4: 5'/2 1 n. I iv. VEBSLAG ONDERWIJS AAN’ ACHTERLIJKE KINDEREN’. 2 l3/4 ’/2 2'/; i 3 j 2 2'/4' 23

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1005