I Illi ill I - fiü '5«l i n 2 2 i 42 Us .1 s ^i| 165II s 2 2 1 1 11 63 I 29 17 i 109 I Overzicht der resultaten van 1 December 1906 tot 1 De cember 1907. JAARVERSLAG 1906—1907 van den Gemeente- Cursus voor spraakgebrekkigen aan de 0. L. School Lynbaan 32a. 7 7 I 1 I- Ge- I nezen. 1 8 I 1 J “I J I 1 5| 2 p a>| s ^a|| 1 1 I 19 I 1 ^5 Ontslagen op 1 Dec. 1907. Totaal. SAAM Totaal. VAN DE SCHOOL. 1 1 1 1 6 1 1 S 1 1 3 8 9 5 2 5 1 1 1 1 J 1 1 10 4 2 4 Totaal 28 42 25 j 108 12 3 56 80 95 15 70 Bakkerstraat Bleekerslaan 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3 2 1 1 0 1 1 1 1 3 10 4 1 4 6 1 6 2 1 8 8 1 1 1 1 1 1 5 1 11 1 1 4 1 1 1 4 2 2 1 10 1 16 1 5 1 4 6 1 6 2 3 1 5 I 1 6 1 5 Bleef op 1 Dec. 1907. 14 6 12 1 0 9 4 3 5= 3 5 2 3 1 3 5 1 2 1 3 1 1 1 1 4 1 - 1 4 2 4i 1 3 1 Nobelstraat Pretoriusstraat. Achter Raamstraat Roggeveenstraat Nieuwe Schoolstraat Sirtemastraat Terwestenstraat De Vliegerstraat 'Varmoezierstraat IVesteinde 68 IVesteinde 99 Zusterstraat 10 11 12 13 Kritzingerstraat 14 i Lijnbaan 38 14 Lijnbaan 38 15 K. Lombardstraat 4 16 Loosduinscheweg 59 19 K 81 22 83 (4 85 86 81 - 1 1 1 5 6 5 7 1 10 1 I 1 4 3 4 4 1 2 - 1 - 1 1 1 4 3 31 32 77 57 I BVgo- I komen 1 tot I 1 Dec. 1907. Onge- nezen. i I Bleef op 1 Dec. 1906. I gê '£§i| g§ sit siin* 1 2 66 2 3 1 I 1 2. 1 10| 6 3 9 4 2 1 - I 1 1 1 1 1 2 3 Breedstrnat 4 Brouwersgracht N’. W. Buitensingel 254« Da Costastraat. Van Damstraat De Gheyustraat Jan v. Goyenstraat Hemsterhuisstraat Ilondiusstraat Kortenbosch

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1008