1 MH IM jl Hl Hi Hl M S <1 <1 3 «g, 3 S <7 42 8 I s Overzicht der resultaten van 1 December 1906 tot 1 De cember 1907. JAARVERSLAG 19061907 ran den Gemeente- Cursus voor spraakgebrekkigcn aan de 0 L. School Koningstraat 118 B. f 71 2 11 I. De lessen worden op denzelfden tijd en in hetzelfde lokaal als het vorige jaar gegeven. Club B. werd door mej. J. van Leeuwen behandeld. Op denzelfden tijd gaf ik in een aangrenzend lokaal onderwijs aan twee doofstomme meisjes. 54 - i I 1 Totaal. N A A M Totaal. VAN DE c SCHOOL. V. r. r. i. f. 1 1 3 1 f> ■t 1 5 1 12 1 I' 4 2 1 9 65 17 73 23 3 Totaal 24 71 40 109 38 16 5‘J 149 16 74 90 3 3 1 2 1 0 5 1 3 1 1 1 1 2 5 1 1 On ge nezen. Jan de Baenstraat 2 Bleef op 1 Dec. 1906. Bleef oj 1 Der. 1907. L 5 5 9 4 S 2 2 4 6 5 4 2 1 1 1 3 1 5 1 1- f. Bolstraat van Dijckstraat Jan v. Govenstraat Hoefkade'99 i Hoefkade 101 Kritzingerstraat Lepelstraat v. Ostadestraat 116 v. Ostadestraat 131 v. Ostadestraat 161 v. Ravesteijnstraat Rijswijkschestraat. Stortenbekerstraat Terwestenstraat De .Vlietstraat Zuidwal 1 1 1 3 8 I 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 4 7 1 Hl 3 16 I 1 I 1 2 15 IJ 4 3 1 I -j 1 1 I 95 I Bijge- komen tot 1 Dec. 1907. 1 - 4 3 2 - 2 5 7 1 8 I I 1 1 1’6 2 11 1 1 4 21 1 1 - I 1 2 15 7 9 6 14 I 1 1 j i I I - i tr 9 --I 1 3 I I Ontslagen op 1 Dec. 1907. Ge- nozen. 2 1 3 2 1 5 -10' 1 10 - i - 11 1 I 1 -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1011