42 L. van Lier. 9 ’s-Gravenhage, December 1907. De onderwijzer in spreken, Aan de Hoofden van Scholen is door de betrokken autoriteit verzocht, nieuwe spraakgebrekkige schoolkinderen, die in October j.l. pas de school bezochten, vóór 1 November te willen opgeven. Hierdoor kon na’t onderzoek een klassificatie der leerlingen doorgevoerd worden, waardoor ’t onderwijs en de resultaten beter zullen zijn. VERSLAG ONDERW. AAN SPRAAKGEBR. LEERLINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1014