I 42 i 1 1 I I i I I A Aantal leerlingen. Ontslagen: NAAM Totaal. VAN DE SCHOOL. g 5 g 5 g a 5 gë i? 'z -èi s i S -g-g s t s z =t s =2 5 53 s s :=t 5 c£. s -j X 1 4 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 I 20 24 Totaal 11 4 7 8 17 44 81 22 35 15 37 46 28 OVERZICHT der resultaten van 1 December 1906—1 December 1907. 1 1 6 5 5 Her- steld. 1 I I - 1 i - Om andere redenen 1 1 l 1 1 1 1 1 2 4 4 4 1 1 4 1 Op 1 Dec. 1900. Bij tot 1 Dec. 1907. i i 15 13 I 3 - Bleef OP 1 Dee. 19117. 2 4 9 2 2 2 1 3 1 I 1 I 11 3 1 1 1 1 2 1 3 2 Ammunitiehaven N ieuwe Haven Rijsw. Plein Zwarteweg v. Ostadestraat Luth. Burgwal Schelpkade v. d. Duynstraat Lepelstraat Achter-Raamstraat Kerkstraat F. Bolstraat Nieuwe Schoolstraat Z. O. Buitensingel Rijsw. straat. Hoefkade v. Hoorn beekstraat Vlietstraat v. Ravesteijustraat - 1 1 2 5 2 1 I 1 1 i 1 1 i 2 1 1 2 1 1 Totaal, i 14 I 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 2| 2 1 - 3 4 j l - 1 I 3 i 25 12 3 1 3 1 - 1|- 1 1 1 2 1 2 ii 6 13 5 i 1 1 1 1 29 45 36 1 I - 1 - 1 1 11- I 1 21 - 1 - 1 5 5 l i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1021