By lage 43 HOOFDSTUK I. Voorschriften betreffende aan de woningen te stellen eischen. 1. HOOFDSTUK II. VERSLAG, bedoeld bvj artikel 52 der Woningwet, over het tijdvak van 1 Januari 1907 tot en met 31 Decem ber 1907. Voorschriften door den Gemeenteraad vastgesteld be treffende de eischen, waaraan moet worden voldaan bij het geheel of voor een gedeelte vernieuwen van woningen. Voorschriften door den Gemeenteraad vastgesteld be treffende de eischen, waaraan moet worden voldaan met betrekking tot bestaande, niet onder 2 begrepen woningen. 4. Voorschriften door den Gemeenteraad vastgesteld nopens— behoorlijke bewoning, zuivering van ongedierte, afscheiding van slaapplaatsen en overbevolking. Voorschriften als sub 1, 2, 3 en 4 bedoeld, werden niet vastgesteld. 5. Toepassing van artikel 8 der Woningwet. Artikel 8 der Woningwet werd niet toegepast. Voorschriften door den Gemeenteraad vastgesteld, be treffende de eischen, waaraan moet worden voldaan bij het bouwen van woningen. 2. Verbetering van woningen, overbevolking. 6. Toepassing van artikel 12 der Woningwet. Artikel 12 der Woningwet behoefde niet te worden toegepast. 7. Toepassing van artikel 16 der Woningwet. Aanschrijvingen als bedoeld bij artikel 16 der Woningwet werden niet gedaan. Wel werden,, zooals aan het slot van dit verslag is vermeld, verscheidene aanschrijvingen tot het aanbrengen van ver beteringen in perceelen, krachtens de „Bouw- en Woonver- ordening”, gedaan. 8. Aanschrijvingen tot verbetering van woningen, met opgave van het aantal aanschrijvingen en van het aantal t i ll.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1022