I d I 43 BW 2 a. HOOFSTUK III. Onbewoonbaarverklaring, ontruiming, sluiting en afbraak. ff 16 1 1 1 b. ft- i 11. Onbewoonbaarverklaring ingevolge artikel 18, le lid, der Woningwet met opgave van het aantal onbewoonbaar verklaarde woningen. Ingevolge artikel 18, le lid der Woningwet werden 34 woningen onbewoonbaar verklaard en wel bij Raadsbesluit van 21 Januari 1907, 5 woningen. 1 woning. 4 woningen. 1 7 woningen 2 2 5 4 1 gevallen, waarin de bewoning ingevolge de aanschrijving werd gestaakt. Zes aanschrijvingen werden gedaan tot verbetering van woningen. De aanschrijvingen betroffen het maken van een behoorlijken rioolafvoer uit 1 perceel aan den Noordwestbuitensingel de van Brakelstraat. het aanbrengen van verbeteringen in verschillende in slechten toestand verkeerende perceelen, waarvan 5 perceelen aan den Stationsweg. het Slop van Willem Kleijn perceel den Zuidoostbuitensingel den Zuidwal. In al de gevallen werd aan de aanschrijving gevolg ge geven. In geen enkel geval werd de bewoning gestaakt in den zin van artikel 14 (l® lid) der Woningwet. 9. Aanschrijving ter zake van overbevolking. Aanschrijvingen ter zake van overbevolking werden niet gedaan. 10. Toepassing van artikel 17, le lid der Woningwet. Artikel 17 der Woningwet werd niet toegepast. 28 28 18 Februari 11 Maart 18 8 April 22 Juli 16 September» 16 VERSLAG WONINGWET. n n n n n n 1 woning. 1 18 18

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1023