3 Gasfabriek Gem. werken Reiniging 9% 2 30% 2 9% 3 Aantal ongevallen in verhouding tot het loon. In den volgenden Staat B. is van enkele bedrijven naast elkander geplaatst, hoeveel ten honderd het verzekerings- plichtige loon en het aantal ongevallen in 1906 meer of minder bedroeg dan in 1905. Staat B. 8% 1 18 30 10 - 26 19 16 5 16 8 I 12 4 Gasfabriek Gem. Werken Reiniging Waterleiding. Wij vonden geen aanleiding de ongevallen van de andere takken van dienst in deze vergelijking op te nemen, wegens de weinige talrijkheid daarvan. Uit dezen Staat B blijkt, dat bij de Gasfabriek en bij de Gemeentewerken het aantal ongevallen verminderd, bij de diensten van de reiniging en der waterleiding daarentegen vermeerderd is. In den overeenkomstigen Staat in het verslag over 1905 is de dienst der waterleiding niet opgenomen. Wel is op de pagina’s 6 en 7 van dat verslag melding gemaakt van het belangrijke verschil tusschen het aantal ongevallen bij dien dienst voorgekomen in 1905 en in de vorige jaren. Daar ook in dit jaar weder eene vermeerdering viel waar te nemen, hebben wij gemeend thans de desbetreffende cijfers in genoemden Staat B te moeten opnemen. Evenals in ons verslag over 1905 doen wij ook thans weder den overeenkomstigen Staat (gemerkt C) over de twee voorafgaande jaren volgen. Staat C. VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. meer meer meer in 1906 dan in 1905 in 1906 dan in 1905 Aantal Ongevallen Aantal Ongevallen meer meer TAKKEN VAN DIENST. TAKKEN VAN DIENST. n n n .O Verz.plichtig loon I minder in 1905 dan in 1904 i minder in 1905 dan in 1904 meer minder in 1905 dan in 1904 I per f 1000.— loon 6% Aantal ongevallen Aantal ongevallen minder j meer minder in 1906 dan in 1905 per f1000.— loon. Verz.-plichtig loon I minder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1033